Na Pile 1109/3

400 03, Ústí nad Labem

Akce

ODBORNÝ WORKSHOP

TOPNÉ OLEJE -SPOLEHLIVÁ ENERGIE V NESPOLEHLIVÉ DOBĚ

 

NRG GROUP spolu s TZB-info pořádal odborný workshop zaměřený na technologii olejového vytápění v jedno – a dvoupalivových systémech s důrazem na zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti ČR.

Extralehký topný olej je běžným palivem pro vytápění domácností i průmyslové použití v celé Evropě. Jeho výhod lze úspěšně využít i během přechodného období na cestě k bezemisní energetice. Díky své vysoké energetické hustotě není náročný na prostory pro uskladnění, a stávající systémy využívající zemní plyn lze o topný olej rozšířit bez rozsáhlých a finančně náročných investic. Cílem workshopu byla vzájemná výměna informací a zkušeností při návrhu a realizaci olejového hospodářství, instalaci hořáků a kotlů, zajištění bezpečného odvodu spalin, a to včetně souvisejících bezpečnostních předpisů na úseku požární ochrany.

Z workshopu byly pořízeny audiovizuální záznamy, které jsou pro vás níže k dispozici.

PROGRAM

Chemické a fyzikální vlastnosti TOEL; produkční kapacity v Evropě; distribuční řetězec TOEL v ČR.

(Richard Richtermoc – NRG GROUP)

Možnosti uskladnění TOEL ve vnitřních i venkovních prostorech; druhy nádrží a jejich umístění. Požadavky na bezpečnost při skladování. Dvouplášťové nádrže pro uskladnění 0,7 – 25 m3 topného oleje; úložiště TOEL ve vnitřních prostorech budov; kontejnerové úložiště TOEL jako alternativa; zabezpečení proti únikům TOEL.

(Ing. Richard Kaiser, EUROHEAT, výhradní zástupce firmy Schütz v ČR)

Velkokapacitní nádrže pro venkovní umístění; plastové nádrže; ocelové nádrže; potrubní rozvody a čerpací technika; měřící a zebezpečovací technika.

(Richard Richtermoc a Josef Prskavec, NRG GROUP)

Olejové a dvoupalivové hořáky 

(Ing. Jaromír Urban, WEISHAUPT)

 

Komínové systémy, materiály a technologie pro odvod spalin z LTO. Čistění, kontrola a revize spalinových cest.

(Ing. Jiří Vrba, Člen Technické normalizační komise 105 – Komíny)

 

Zajištění požární bezpečnosti stavby při využívání TOEL pro vytápění dle platné legislativy a norem.

(Ing. Josef Král, projektant požární bezpečnosti staveb)

 

PARTNEŘI

nrg-group-logo-basic
weishaupt-logo
logo-euroheat