Na Pile 1109/3

400 03, Ústí nad Labem

Akce

lto workshop

POZVÁNKA NA ODBORNÝ WORKSHOP

TOPNÉ OLEJE -SPOLEHLIVÁ ENERGIE V NESPOLEHLIVÉ DOBĚ

NRG GROUP spolu s TZB-info zve na workshop zaměřený na technologii olejového vytápění v jedno – a dvoupalivových systémech s důrazem na zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti ČR.

Extralehký topný olej je běžným palivem pro vytápění domácností i průmyslové použití v celé Evropě. Jeho výhod lze úspěšně využít i během přechodného období na cestě k bezemisní energetice. Díky své vysoké energetické hustotě není náročný na prostory pro uskladnění, a stávající systémy využívající zemní plyn lze o topný olej rozšířit bez rozsáhlých a finančně náročných investic. Cílem workshopu je vzájemná výměna informací a zkušeností při návrhu a realizaci olejového hospodářství, instalaci hořáků a kotlů, zajištění bezpečného odvodu spalin, a to včetně souvisících bezpečnostních předpisů na úseku požární ochrany.

KDY: středa 19.4. 2023 od 9.00 – 15.30 hod (občerstvení po celý den vč. oběda)

KDEFloret Praha – Průhonice, parkování zajištěno

VSTUP: zdarma

REGISTRACE: do 31. března 2023 nebo do naplnění kapacity 

PROGRAM

8:30-9:00   Prezence účastníků

9:00     Úvod

Význam topného oleje jako zdroje tepla v ČR a v sousedních evropských státech. Stabilizační funkce topného oleje na cenu tepla. Ekologické aspekty a budoucnost. 
(Ing. Josef Hodboď, TZB-info)

9:10–9:55  Použití kapalných paliv ve vytápění budov a průmyslové energetice

Chemické a fyzikální vlastnosti TOEL; produkční kapacity v Evropě; distribuční řetězec TOEL v ČR.
(
Richard Richtermoc – NRG GROUP)

9:55–10:40    Technologie skladování

Možnosti uskladnění TOEL ve vnitřních i venkovních prostorech; druhy nádrží a jejich umístění. Požadavky na bezpečnost při skladování. Dvouplášťové nádrže pro uskladnění 0,7 – 25 m3 topného oleje; úložiště TOEL ve vnitřních prostorech budov; kontejnerové úložiště TOEL jako alternativa; zabezpečení proti únikům TOEL.
(Ing. Richard Kaiser, EUROHEAT, výhradní zástupce firmy Schütz v ČR)

Velkokapacitní nádrže pro venkovní umístění; plastové nádrže; ocelové nádrže; potrubní rozvody a čerpací technika; měřící a zebezpečovací technika.
(Richard Richtermoc a Josef Prskavec, NRG GROUP)

10:40-11:00  Přestávka


11
:00–11:45  Technologie spalování

Olejové a dvoupalivové hořáky 
(Ing. Jaromír Urban, WEISHAUPT)

11:45–12:30  Technologie odvodu spalin

Komínové systémy, materiály a technologie pro odvod spalin z LTO. Čistění, kontrola a revize spalinových cest.
(Ing. Jiří Vrba, Člen Technické normalizační komise 105 – Komíny)

12:30–13:30  Oběd

13:30–14:15  TOEL z pohledu požární bezpečnosti staveb

Zajištění požární bezpečnosti stavby při využívání TOEL pro vytápění dle platné legislativy a norem.
(Ing. Josef Král, projektant požární bezpečnosti staveb)

14:15–15:15  Diskuse

15:30 Závěr

PARTNEŘI

nrg-group-logo-basic
weishaupt-logo
logo-euroheat