Na Pile 1109/3

400 03, Ústí nad Labem

Diskuze o energetické bezpečnosti a nezávislosti

Energetická bezpečnost

Současná geopolitická krize s sebou nese i obavu o existenční jistotu. Aktuální ceny energií rostou o hodně rychleji než inflace, a to vyvolává v domácnostech oprávněné pochyby, zda jejich rodinný rozpočet bude schopen pokrýt veškeré náklady, kde velkou část tvoří právě cena za vytápění domu a ohřev vody.

Nejisté dodávky zemního plynu a s tím spojený extrémní nárůst cen elektrické energie a plynu vedou nejen domácnosti, ale i firmy k rušení elektrických a plynových kotlů a hledání alternativních cest pro vytápění.

V pořadu Kulatý stůl internetové televize eStav.tv se k těmto palčivým tématům vyjádřil p. Richard Richtermoc ze skupiny NRG a p. Marek Řebíček ze společnosti Waldera s.r.o. NRG nabízí zákazníkům dodávky olejových kotlů a nádrží včetně dodávek extra lehkého topného oleje, firma Waldera dodává na trh dřevěné pelety.

Úvodem byly představeny oba alternativní zdroje energie a bylo zároveň zmíněno, že extra lehké topné oleje jsou palivem s velkým potenciálem, což dokazuje široké využití v celé západní Evropě. Jejich energetická hustota, což je množství energie uvolněné na jednotku hmotnosti či na jednotku objemu, je nejvyšší v porovnání s ostatními palivy. Převyšuje je jen uran, který z pochopitelných důvodů nepatří mezi standardní paliva.

Používání lehkých topných olejů

Dále se diskuze věnovala možnostem zavedení a používání lehkých topných olejů a dřevěných pelet. Stavebně ani finančně není vybudování nových zdrojů či přebudování současných nijak náročné, není ani spojeno s žádnou komplikovanou legislativou.  Pro rodinný dům je v případě používání lehkých topných olejů potřeba pouze místo pro dvouplášťové nádrže o objemu 1000 -1500 litrů, které nemusí být umístěny v žádném speciálně ustanoveném místě, ale mohou být usazeny i v prostoru, kde je samotný kotel. Při průměrné roční spotřebě 2000 litrů oleje pro běžný rodinný domek tyto nádrže zaberou velmi malý prostor o ploše zhruba 2 m2. Samotná montáž kotle a nádrží je velmi rychlá, vše je připraveno a zapojeno během jednoho dne. Poptávka po změně vytápění je nyní opravdu veliká, ale vzhledem k tomu, že většina zařízení se vyrábí na území Evropy nebo přímo v ČR, není třeba se obávat dlouhých dodacích lhůt.

Enormní příliv zákazníků potvrzuje i p. Řebíček, který vždy vnímal vytápění dřevěnými peletami jako ideální pro zákazníky na venkově, kde není plyn zaveden. Nyní jej, stejně jako zástupce NRG, oslovují i ti klienti, kteří nechtějí být závislí na nejistých a drahých dodávkách plynu a hledají vhodné alternativy.

Velkou výhodou lehkých topných olejů i dřevních pelet je jejich možnost uskladnění na delší dobu přímo v daném objektu. U plynu či elektřiny mají sice zákazníci možnost fixovat cenu, ale současnost nám ukazuje, že realita je jiná a velmi krutá. Je jistě velký rozdíl doufat, že dodávky plynu nebudou zastaveny a že cena elektřiny nevystoupá nad likvidační hranici nebo mít doma zásoby paliva i na několik let dopředu. Pro lehké topné oleje, které na rozdíl od nafty neobsahují biosložky, je garantována použitelnost až šest let.

P. Richtermoc také vyvrátil možné obavy z potenciální nedostupnosti ropy, ze které se lehké topné oleje vyrábějí. Tuto základní surovinu Česká republika nezískává jen z Ruska, má k dispozici více dalších zdrojů, takže není a nebude problém uskutečňovat dodávky tohoto paliva.

Energetická bezpečnost a nezávislost je důležitým faktorem nejen pro domácnosti, ale i pro podnikatelskou sféru.  Současné a budoucí ceny zemního plynu mohou být pro mnoho firem likvidační, proto i ony hledají řešení, jak změnit či upravit své energetické hospodářství. Řešením v tomto případě mohou být multipalivové systémy, které přidáním dvoupalivového hořáku a doplněním palivového hospodářství zajistí možnost využití více zdrojů energie a tím pomohou firmě být nezávislou na zemním plynu.

V závěrečném shrnutí byla znovu připomenuta výhoda obou těchto alternativních způsobů vytápění, což je možnost předzásobit se na dlouhou dobu dopředu a mít jistotu, že nadcházející krizové období neohrozí fungování dané entity.

Celý záznam diskuze je možno shlédnout zde.

Ing. Kateřina Červenková, skupina NRG