Na Pile 1109/3

400 03, Ústí nad Labem

Ohlédnutí za workshopem Topné Oleje

Ohlédnutí za workshopem TOPNÉ OLEJE – SPOLEHLIVÁ ENERGIE V NESPOLEHLIVÉ DOBĚ

19. dubna se v Praze pod záštitou NRG GROUP a TZB-info uskutečnil workshop pro odbornou veřejnost, který se zaměřil na využití topných olejů jako zdroje k energetické bezpečnosti a nezávislosti. Účastníci měli možnost vyslechnout přednášky odborníků, kteří je seznámili se možnostmi používání LTO, způsobem ukládání  a spalování, nechyběl ani pohled z hlediska požární bezpečnosti. Všechny přednášky budou účastníkům k dispozici.

Během celé akce byl prostor na formální i neformální diskuze ohledně tohoto velmi aktuálního tématu a na základě reakcí věříme, že toto setkání bylo přínosné.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další setkání.

Ing. Kateřina Červenková

NRG GROUP

fotky z workshopu topne oleje
Ohlédnutí za workshopem Topné oleje