Na Pile 1109/3

400 03, Ústí nad Labem

Přednášky z workshopu Topné oleje

Přednášky z workshopu Topné oleje

Workshop o využití extra lehkých topných olejů, který jsme pořádali spolu s TZB-info,  je za námi a my bychom vám chtěli nabídnout jeho záznam v podobě všech přednášek, které účastníci měli možnost vyslechnout. 

Základní informace o TOEL, jeho chemické a fyzikální vlastnosti ; produkční kapacity v Evropě; distribuční řetězec TOEL v ČR.

(Richard Richtermoc – NRG GROUP)

Možnosti uskladnění TOEL ve vnitřních i venkovních prostorech; druhy nádrží a jejich umístění. Požadavky na bezpečnost při skladování. Dvouplášťové nádrže pro uskladnění 0,7 – 25 m3 topného oleje; úložiště TOEL ve vnitřních prostorech budov; kontejnerové úložiště TOEL jako alternativa; zabezpečení proti únikům TOEL.

(Ing. Richard Kaiser, EUROHEAT, výhradní zástupce firmy Schütz v ČR)

Velkokapacitní nádrže pro venkovní umístění; plastové nádrže; ocelové nádrže; potrubní rozvody a čerpací technika; příklady realizací.

(Richard Richtermoc a Josef Prskavec, NRG GROUP)

Princip spalování v olejových a dvoupalivových hořácích.

(Ing. Jaromír Urban, WEISHAUPT)

Komínové systémy, materiály a technologie pro odvod spalin z LTO. Čistění, kontrola a revize spalinových cest.

(Ing. Jiří Vrba, Člen Technické normalizační komise 105 – Komíny)

Zajištění požární bezpečnosti stavby při využívání TOEL pro vytápění dle platné legislativy a norem.

(Ing. Josef Král, projektant požární bezpečnosti staveb)

Pokud vás po shlédnutí přednášek zajímají detailní otázky ohledně využívání extra lehkých topných olejů pro vytápění rodinných domů nebo pro průmyslové obory, obraťte se na nás, rádi vám s vašimi projekty pomůžeme.

Ing. Kateřina Červenková

NRG GROUP

PARTNEŘI WORKSHOPU