Na Pile 1109/3

400 03, Ústí nad Labem

Severočeské Chrastavě pomůže topný olej

Řešení vytápění v nejisté době

Chrastavu máme spojenou s ničivou povodní v roce 2010. Tato přírodní katastrofa poničila podstatnou část města, ale chrastavští obyvatelé odhodlaně, krůček po krůčku, opravili své město zpět do původní podoby.

Nyní v Chrastavě bojují s další nepřízní osudu, tentokrát je to ale problém, který se týká nás všech. Současný konflikt na Ukrajině a s tím spojené zvyšující se náklady na energie jsou palčivým problémem dnešní doby. Nelze vůbec predikovat, jak porostou ceny plynu, zda bude stabilně dodáván, či dokonce zda bude dodáván vůbec.

Teplárna, která dodávky tepla pro město zajišťuje, je nucena oproti loňským fixovaným cenám platit částky, které jsou 6x až 9x dražší, což se velmi dotkne všech domácností. Přesto, že teplárna využívá kogenerační jednotku, která z odpadní energie při výrobě elektřiny vytápí město a tím snižuje cenu tepla pro zákazníky, mohou být náklady na teplo pro řadu obyvatel již neúnosné, zvláště když přičteme stále se zvyšující inflaci a další zdražování.

Chrastava proto začala hledat alternativní řešení pro centrální vytápění města, které by pomohlo tuto velkou neznámou vyřešit. Centrálně jsou krom části domácností vytápěny i školy, úřady a ostatní důležité objekty.

Lehký topný olej je řešením

Nakonec byla jako alternativa zvolena možnost vytápění topným olejem, která je nejméně závislá na výkyvech trhu s energií. Topný olej stačí jednou za rok načerpat do ocelových nádrží a město tak může být dlouhodobě nezávislé na plynu v případě jakýchkoliv krizí. Velkým plusem topného oleje je jeho čistota, spolehlivost a bezpečnost používání.

Pro možnost využití topného oleje je potřeba na jeden z kotlů nainstalovat kombinovaný hořák na spalování plynu i lehkého topného oleje, zároveň připravit zásobník na olej a další nezbytnosti. Přes počáteční investici ale město věří, že tímto krokem dlouhodobě nabídne svým obyvatelům stabilní dodávky tepla za cenu, která pro ně nebude likvidační.

Zastupitelstvo města na konci května projednávalo a schválilo investici na přebudování centrální teplárny tak, aby bylo možno k vytápění použít zemní plyn i topný olej. Projekt na modernizací je již hotov a zastupitelé města jsou přesvědčeni, že by již letošní topná sezóna mohla nabídnout alternativní řešení vytápění v podobě topných olejů a tím zajistit městu jistotu v nejisté době.

Pokud i vy řešíte otázku vzrůstajících cen energií a rádi byste přešli na spolehlivé řešení v podobě využití topného oleje, obraťte se na nás. Nabídneme vám komplexní řešení šité na míru s ohledem na vaše potřeby a požadavky.

Ing. Kateřina Červenková, skupina NRG


Zdroj:
SEZNAM ZPRÁVY: Kvůli nejistým dodávkám plynu chystají v Chrastavě záložní způsob vytápění LTO

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHRASTAVA: Mimořádné zasedání Zastupitelstva města dne 23. května 2022