Na Pile 1109/3

400 03, Ústí nad Labem

Workshop TOPNÉ OLEJE – SPOLEHLIVÁ ENERGIE V NESPOLEHLIVÉ DOBĚ

ZVEME VÁS NA ODBORNÝ WORKSHOP

„TOPNÉ OLEJE – SPOLEHLIVÁ ENERGIE V NESPOLEHLIVÉ DOBĚ“

Dovolte nám pozvat vás ve spolupráci s TZB-info na odborný workshop zaměřený na technologii olejového vytápění v jedno- a dvoupalivových systémech s důrazem na zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti ČR.

Je připraven zajímavý program  plný informací a zkušeností při návrhu a realizaci olejového hospodářství, instalaci hořáků a kotlů, zajištění bezpečného odvodu spalin, a to včetně souvisících bezpečnostních předpisů na úseku požární ochrany.

Počet účastníků je omezen, proto se registrujte co nejdříve. Těšíme se s vámi na viděnou!

REGISTRACE