Na Pile 1109/3

400 03, Ústí nad Labem

Energie pro Liberty Ostrava

Energie pro Liberty Ostrava

Společnost Liberty Ostrava je v posledních dnech kvůli přerušení provozu často skloňovaná v médiích. I my jsme vám v minulém článku přinesli jeden z příběhů, který byl způsoben zastavením fungování hutě.

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců.

Hlavním dodavatelem energie pro Liberty je společnost TAMEH Czech s.r.o. V této firmě drží 100 % podílů polská TAMEH HOLDING sp. z o.o. (TAURON ArcelorMittal Energy Holding). Tu pak vlastní polská energetická společnost Tauron a nadnárodní ocelářská společnost ArcelorMittal.

TAMEH Czech provozuje teplárnu, ve které bylo do roku 2021 k dispozici 12 kotlů s celkovým instalovaným tepelným výkonem 1359 MW a elektrickým výkonem 254 MW. Od roku 2023 zůstalo v provozu jen 6 kotlů s celkovým instalovaným tepelným výkonem 875 MW a elektrickým výkonem 229 MW. Palivem bylo černé uhlí a koksárenský a vysokopecní plyn, které jsou vedlejšími produkty při výrobě koksu a surového železa.

TAMEH Czech skončil 19.12.2023 v úpadku, protože dle jeho vyjádření mu Liberty Ostrava dluží dvě miliardy korun za energie. 21.12.2023 přestala firma dodávat energii do hutě, což mělo dopad i na blízký Vratimov, který byl předtím zásoben teplem právě z Liberty Ostrava.

V současné době je většina zaměstnanců obou firem doma a obě strany se snaží tuto situaci řešit. Liberty Ostrava má i s dceřinými firmami zhruba 6000 zaměstnanců, Tameh přes 300. Do práce v Liberty Ostrava chodí zaměstnanci, kteří pracují na nezbytné údržbě nebo udržují v takzvaném teplém útlumu koksovnu. Celkem jde asi o 400 lidí.

Společnost NRG GROUP byla oslovena firmou Liberty Ostrava s požadavkem na zajištění dodávek topného oleje extra lehkého (TOEL), aby bylo možno zajistit některé z požadavků na dodávky energií. To se stalo a v současnosti zavážíme do hutě TOEL tak, aby pokryl nezbytné potřeby energií. TOEL se svou nejvyšší výhřevností mezi běžnými palivy, bezpečností a kvalitou je spolehlivou energií v tomto nespolehlivém čase. Černé uhlí, které se používalo i v Ostravě k výrobě energie, má v průměru výhřevnost 25 MJ/kg, TOEL má 42,9 MJ/kg. Je tedy patrné, že i pro uskladnění je potřeba o hodně menšího prostoru než v případě uhlí.

 

Zdroje: iDnes,  Liberty Ostrava a.s., TAMEH Czech s.r.o., Wikipedia,